4 all trade consulting

  

werkwijze van 4 All Trade Consulting

  • Wegens de jarenlange ervaring en contacten, krijgen wij dagelijks aanvragen in beide richtingen binnen, zowel kopen als verkopende partijen. Dit zorgt er voor dat we veelal deze partijen kunnen samenzetten en een succesvolle overdracht kunnen bewerkstelligen.
  • 4 All Trade Consulting heeft in de loop der jaren een serieuze database opgemaakt, waardoor een potentiŽle overnemer hierin veelal kan teruggevonden worden. Zoniet hebben we nationaal en internationaal een heel contacten netwerk die we kunnen aanspreken om een daar een mogelijke koper of verkoper uit te halen.
  • 4 All Trade Consulting gebruikt ook de media, zoals vakbladen, regionale, nationale en internationale dagbladen, ledenmagazines, enz...
  • 4 All Trade Consulting bezit ook een 50 tal vaste eigen plaatsen op internet waar aanbiedingen kunnen worden weergegeven.
  • 4 All Trade Consulting zorgt ook voor doelgerichte mailings op basis van activiteitssectoren en solvabiliteitsnormen. Dit zowel per post als per e-mail, waar samengewerkt wordt met onbetwiste marktleiders op dit vlak.
  • 4 All Trade Consulting spreekt ook voor bepaalde sectoren beleggers groeperingen aan, waar uw zaak dan ook op de maximum wordt gepromoot.

4 All Trade Consulting zal eerst en vooral uw zaak grondig doorlichten via officiŽle opvragingen, gepaard met een volledige vragenlijst die samen met u wordt overlopen.

Wij doen dan ook een marktonderzoek wat betreft marktwaarde en positie. Al deze gegevens samen geven dan een reŽle waarde aan uw bedrijf.

4 All Trade Consulting stelt een volledig dossier samen aan de hand van al de verworven gegevens en zorgt nog eens extra dat de belangrijkste troeven van de onderneming in de verf worden gezet.

Kandidaat overnemers dienen een geheimhoudingsakkoord te tekenen en worden eerst gescreend, pas dan worden gegevens door gegeven, en starten de onderhandelingen. Met uw akkoord wordt een eerste ontmoeting geregeld, en vervolgens zorgt 4 All Trade Consulting voor de verdere opvolging, zodat de volledige afwikkeling van de overdracht zo snel mogelijk kan gebeuren.

4 All Trade Consulting zorgt dan ook bij de overdracht voor de nodige contracten en documenten, opgesteld door een eigen juridische dienst, en zorgt voor opvolging van de uitvoering van de betaling en de overdracht.

 

4 All Trade Consulting, Your professional partner for your business.